torsdag 8 maj 2014

Uppvärmning före träning


Varför ska du värma upp före träning?
Blodcirkulationen aktiveras, blodflödet till de arbetande musklerna ökar och kroppstemperaturen stiger. Skaderisken minskar eftersom musklerna kan använda syre bättre, de kan arbeta effektivare och sammandras snabbare. Målet är inte att trötta ut musklerna utan att kroppen kommer igång och fungerar som den ska.

Hur kan du värma upp?
Rör på dig lätt för att aktivera de stora muskelgrupperna, gör lätta hopp, skaka musklerna och gör lätta gymnastikrörelser och muskelkonditionsövningar. Uppvärmningen kan vara ca 5-10 min tills man är lätt andfådd och svettningarna börjar komma igång.

Foto: John Råholm