onsdag 30 mars 2011

Se dina bekymmer som gåvorDu skulle inte ha den visdom du äger om det inte vore för de motgångar du upplev. Inse en gång för alla att smärta är en lärare och att misslyckande är vägen till framgång. Betrakta dina bekymmer som gåvor, gör dina stötestenar till språngbrädor och förvandla dina sår till visdom. Det är under de mest påfrestande perioderna vi upptäcker vilka vi verkligen är och vilken styrka vi har inom oss.