onsdag 28 mars 2012

Lycka

"Lycka är meningen och syftet med livet, hela målet och avsikten med vår mänskliga tillvaro"
Aristoteles

Vad är egentligen lycka? Känner du dig lycklig nu?


Människan är utrustad med ett medfött lyckosystem - när vi är glada frigörs hormoner i kroppen.  Vi har grundbehov som är förutsättningen för lycka: näring, sömn, beröring, relationer och balans mellan vila och aktivitet. Är vi lyckliga i kroppen kommer vi tänka positiva tankar som i sin tur ger välbehag i kroppen.


Vi tror kanske att rikedom, framgång, äktenskap, bostad m.m gör oss lyckliga. Visst påverkar de men inte i så stor omfattning som vi tror. Visste du t.ex att efter en stor lottovinst kommer du efter 1 år att befinna dig på samma lyckonivå som tidigare.  Ett annat intressant fakta är att 25% av gifta beskriver sig som lyckliga, vilket inte skiljer sig så mycket från singlar där 21% beskriver sig som lyckliga.  Dessa saker som vi tror ska göra oss lyckliga kommer inte att ge den beständiga lyckan som vi strävar efter. Mer pengar, bättre jobb, vackrare hem och äktenskap ökar lyckan med högst 10 %.


Ta ansvar över din egen lycka. Öka ditt välbefinnande genom att tillfredsställa kroppens behov, ta hand om och bearbeta svåra känslor, se framtiden med hopp och tillförsikt, utveckla tacksamhet och medkänsla, agera mot dina mål och stanna upp - gör dig medveten och närvara i ögonblick av lycka.


Mer om detta i boken "Lycka nu, en praktisk guide i mindfulness"