torsdag 29 april 2010

Ett gott skratt förlänger livet

Positiva effekter med att skratta mycket:
- hindrar stress
- minskar depression och ångest
- gör att du inte tar dina problem på för stort allvar
- får högre självkänsla
- får bättre immunförsvar